Om mig
Titel

”Med hög kompetens, stort engagemang och absolut närvaro vill jag bidra till individers utveckling och organisationers tillväxt”

Min bakgrund


Mitt namn är Anna-Karin Midunger och jag är beteendevetare från Umeå universitet med 23 års erfarenhet av HR- och förändringsprocesser inom privat och offentlig verksamhet. Jag är certifierad coach enligt ICF och licenserad för IDI, ett 360 graders analysverktyg för chefer.


Sedan tio år tillbaka är jag verksam i mitt eget bolag Midunger Consulting AB och i mina uppdrag som interim HR-chef ligger fokus på större förändringsprocesser, verksamhetsövergångar och tillväxt. Min erfarenhet sträcker sig över branscher som teknik- arkitekt- medicinteknik-, IT- och bygg, konsultföretag, offentlig verksamhet samt inom outplacement.


Under åren har jag coachat närmare 400 klienter. Coachningen avser såväl utvecklingsinriktad coachning för chefer, projektledare och övriga medarbetare, som medarbetare som lämnar ett företag på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl.