Interim HR-chef
Titel

”Med hög kompetens, stort engagemang och absolut närvaro vill jag bidra till individers utveckling och organisationers tillväxt”

Att anlita interim HR-chef


Att anlita en erfaren personal- eller HR-chef interimt är ett effektivt

och praktiskt sätt att täcka upp vid arbetstoppar, längre ledighet, sjukskrivningar och inför nyrekrytering.


Jag har stor erfarenhet av att arbeta med kvalificerat stöd i HRM och verksamhetsutveckling. Om ert företag, under kortare eller längre tid,

behöver erfaren förstärkning eller hjälp med att finna konstruktiva lösningar

på svårlösta problem är ni välkomna att kontakta mig.


Genom att anlita mig för specifika projekt eller uppdrag får du också tid att i lugn och ro rekrytera rätt kompetenser för din verksamhet. Professionell kontinuitet i personalledningen stärker dessutom företagets status som arbetsgivare på marknaden och ökar attraktionskraften för presumtiva medarbetare.